Th-app là phần mềm Quản lý, cung cấp các giải pháp về quản lý hàng hóa, Xuất, Nhập.v.v

 50+ Cửa hàng mới mỗi tháng

Đăng nhập phần mềm bán hàng

Màn hình đăng nhập phần mềm bán hàng

Màn hình đăng nhập vào phần mềm bán hàng. Nhân viên có thể chọn theo kho (quầy) đã được phân công.

Màn hình Lên đơn hàng (Tạo đơn hàng)

Màn hình này cho phép nhân viên bắt đầu lên đơn hàng cho khách. Các tính năng sẽ được phân quyền theo từng cấp độ của nhân viên.

Lên đơn hàng
Ghi nợ

Màn hình Ghi nợ

Cho phép nhân viên Ghi nợ cho khách, nếu cửa hàng, Doanh nghiệp kích hoạt sử dụng hình thức cho khách nợ.

Màn hình tạo đơn nội bộ, báo hết hàng

Khi cửa hàng hết sản phẩm bất kỳ, Nhân viên có thể dùng tính năng này tạo đơn các sản phẩm hết hàng để quản lý có thể biết và chuyển hàng, nhập hàng.

Màn hình tạo đơn nội bộ, báo hết hàng
Báo giá cho khách

Màn hình báo giá sản phẩm cho khách

Khi khách hỏi giá của sản phẩm hoặc muốn báo giá 1 đơn hàng cụ thể, Nhân viên có thể sử dụng tính năng này, in báo giá.

Màn hình đăng nhập ứng dụng quản lý trực tuyến

Ứng dụng quản lý trực tuyến. Nhân viên có thể chọn theo kho đã được phân công.

Màn hình đăng nhập ứng dụng quản lý trực tuyến
Tổng quan các tính năng ứng dụng Quản lý trực tuyến

Tổng quan các tính năng ứng dụng Quản lý trực tuyến

Mục tính năng bên trái. Bên trong từng mục chính còn nhiều mục con sẽ tương ứng từng tính năng của ứng dụng, bên phải là thông tin về hàng hóa.

Tổng quan các báo cáo mà ứng dụng TH-APP cung cấp

Ứng dụng TH-APP cung cấp rất nhiều các báo cáo cho người dùng, để tiện ích thống kê về tình trạng kinh doanh của khách hàng.

Tổng quan các báo cáo mà ứng dụng TH-APP cung cấp
Biểu đồ doanh thu theo từng cửa (quầy) hàng

Biểu đồ doanh thu theo từng cửa (quầy) hàng

Khách hàng có thể xem biểu đồ doanh thu theo từng cửa (quầy) hàng, đồng thời có thể xem từng ngày tháng.

Biểu đồ doanh thu chi tiết theo từng cửa (quầy) hàng

Khách hàng có thể xem chi tiết doanh thu theo từng ngày trong tháng của từng cửa hàng.

Biểu đồ doanh thu chi tiết theo từng cửa (quầy) hàng

Quản lý gia công và bán vàng

 50+ Cửa hàng mới mỗi tháng

Dùng thử  demo/demo

Công cụ tiện ích quản lý mua bán cá nhân, cửa hàng

 50+ Cửa hàng mới mỗi tháng

Dùng thử  demo/demo