Phạm vi thu thập

TH-APP yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin cơ bản gồm có: 

- email

- điện thoại

- tên đăng nhập

- mật khẩu đăng nhập, 

- địa chỉ khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ của TH-APP

TH-APP sử dụng các thông tin này nhằm liên hệ xác nhận với khách hàng và đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng khi cần thiết.

Mục đích sử dụng thông tin

TH-APP sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

– Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng.

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và đơn vị Hỗ trợ kĩ thuật của TH-APP.

– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng.

– Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

– TH-APP có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Chia sẻ thông tin cần thiết cho bên đối tác nếu nhận được sự đồng ý của Khách hàng.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng

Thông tin của Khách hàng trên TH-APP được TH-APP cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của TH-APP.

- Mọi thông khách hàng của người dùng sử dụng dịch vụ của TH-APP đều được TH-APP bảo mật mã bằng từ khoá như email, Điện thoại, Địa chỉ

– Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn của TH-APP.

Quản lý thông tin trên hệ thống

Bạn có thể truy cập, sửa chữa và cập nhật thông tin trên hệ thống của mình bằng cách đăng nhập và sử dụng các tính năng quản trị. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên quan đến tính chính xác và hợp pháp của thông tin bạn đưa lên hệ thống mà bạn đăng ký sử dụng.