Quản lý phòng GYM

 50+ Cửa hàng mới mỗi tháng

Máy thiết bị vân tay, kiểm soát ra vào cửa

Máy quét vân tay kiểm soát nhân viên, học viên ra vào phòng tập, kiểm soát hết hạn ngày tập của học viên.

Máy thiết bị vân tay, kiểm soát ra vào cửa
Đăng nhập thiết bị vân tay

Màn hình kết nối thiết bị máy vân tay

Màn hình này là để quản lý thông số kết nối với máy vân tay, để đăng ký học viên, quản lý thời gian tập, tự động báo sắp hết hạn khóa tập.

Danh sách học viên trên phần mềm

Màn hình danh sách học viên khi đăng ký tập, sẽ có các thống kê cơ bản, và xem chi tiết khóa tập của học viên, lọc các học viên sắp hết khóa tập.

Danh sách học viên trên phần mềm
Đăng ký học viên

Màn hình đăng ký học viên

Màn hình này để đăng ký thông tin học viên, khóa tập, tập theo tháng, ngày, trọn gói PT.

Màn hình đăng ký vân tay cho học viên

Màn hình này sẽ đăng ký vân tay cho học viên trước khi vào tập, khi đó học viên sẽ dùng chính ngón tay đã được đăng ký để mở cửa.

Màn hình đăng ký vân tay cho học viên
Bán lẻ hàng hóa

Màn hình bán lẻ hàng hóa

Màn hình này để cho quản lý nhập số lượng sản phẩm vào và bán, sau khi nhập bán hệ thống sẽ đồng bộ lên trung tâm dữ liệu. Chủ quản lý có thể thấy thông tin từ phòng GYM, xem trực tuyến doanh số bán, doanh số học viên đăng ký...v.v

Màn hình hệ thống trực tuyến

Màn hình này là phần quản lý trực tuyến, bạn có thể truy cập từ thiết bị máy tính, điện thoại, thiết bị thông minh...v.v. Để kiểm soát từ xa của phòng GYM.

Màn hình hệ thống trực tuyến
Quản lý

Màn hình mục quản lý

Màn hình này để cho quản lý phòng GYM từ xa, Xem danh sách học viên, bán lẻ, thống kê, báo cáo, nhập kho, quản lý học viên mua gói PT...v.v

Màn hình thống kê tổng hợp trực tuyến

Màn hình này là phần quản lý trực tuyến, bạn có thể truy cập từ thiết bị máy tính, điện thoại, thiết bị thông minh...v.v. Để xem thống kê tổng hợp từ xa của phòng GYM.

Màn hình thống kê tổng hợp trực tuyến
Biểu đồ doanh thu theo tháng

Biểu đồ doanh thu theo tháng

Màn hình này để xem biểu đồ doanh thu theo tháng, bạn có thể chọn bất kỳ tháng nào mà bạn cần kiểm tra thêm.