Th-app là phần mềm Quản lý Bán hàng

Ngày nay, công nghệ và cuộc sống hiện đại hóa dần đáp ứng được tất cả mọi nhu cầu và tiện ích cho bản thân của mỗi chúng ta. Cũng như việc buôn bán, sản xuất, cung ứng sản phẩm cần được quản lý, kiếm soát chặt chẽ nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp sản phẩm đến người tiêu dùng, giảm thiểu thời gian kiểm tra Xuất-Nhập-Tồn, và bên cạnh đó có thể phòng tránh được việc thất thoát, tuồn hàng ra ngoài kho qua việc sử dụng các ứng dụng công nghê.

Để đáp ứng nhu cầu phổ biến đó, phần mềm Th-app bao gồm các tính năng quản lý, hỗ trợ người tiêu dùng, các đại lý, cửa hàng trong việc mua bán xuất nhập hàng hóa mỗi ngày, tháng và cả việc kiểm soát doanh thu, lợi nhuận để có thể đưa ra những chiến lược kinh doanh tốt hơn, phù hợp các thời điểm buôn bán trong năm.

Vậy, Th-app hỗ trợ người tiêu dùng như thế nào?

Th-app là một phần mềm hỗ trợ cho người tiêu dùng trong việc quản lý các hàng hóa, từ việc nhập hàng, xuất bán đến việc theo dõi và quản lý doanh thu, lợi nhuận của các cửa hàng theo ngày, tuần, tháng và quý.

Th-app hỗ trợ cho các cửa hàng doanh nghiệp có thể quản lý công nợ của các nhà cung cấp, công nợ khách hàng, các khoản phải thu và chi trả diễn ra hàng ngày tại cửa hàng doanh nghiệp.

Th-app hỗ trợ trong việc theo dõi và lập báo cáo bán hàng, báo cáo hàng tồn kho, báo cáo công nợ theo hoạt động kinh doanh mỗi ngày diễn ra tại cửa hàng, hoặc quá trình xuất bán thành phẩm của các doanh nghiệp.

Và ưu thế hơn, với công nghệ sử dụng chip RFID, Th-app đã tích hợp công nghệ mới để các đại lý, cửa hàng, cũng như các nhà sản xuất, gia công sản phẩm có thể kiểm soát hàng hóa ra vào kho linh động, giảm thiểu rủi ro và tránh thất thoát hàng hóa mỗi ngày.

Trong quá trình tìm hiểu và sử dụng Phần mềm Quản lý Bán Hàng Th-app, ngoài việc xem hướng dẫn sử dụng từ tài liệu, quý khách có thể tìm hiểu sử dụng qua các video clip được đăng tải trên website và ứng dụng Youtube, nhằm giúp người sử dụng có thể dễ dàng tìm hiểu và thông thạo thao tác các ứng dụng của phần mềm.

Quý khách trong quá trình tìm hiểu sử dụng phần mềm, có thể liên hệ theo các thông tin cung cấp trên website, tài liệu hướng dẫn, để được tư vấn và hỗ trợ sử dụng phần mềm tốt hơn cho việc quản lý hoạt động kinh doanh tại cửa hàng doanh nghiệp.